Her finder du vores regler samt de ruter vi bruger oftest.

Ved nye ruter bliver de lagt ind her på siden.

Regler:

Vores regler for arrangementer

Vi arrangerer løb efter cannonballprincippet.

Det betyder, at hver deltager selv er ansvarlig for tage sin egen tid og få den noteret i vores logbog, når man har passeret målstregen. Uret må ikke stoppes undervejs, hverken i trafiksituationer, ved toiletbesøg eller lignende. Uret må heller ikke stoppes, hvis du som halvmaratonløber rammer de 21,1 km, eller som maratonløber rammer de 42,2 før målstregen. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.

Hvis ikke du selv har mulighed for at tage din tid, så har vi et stopur liggende, som du kan se din tid på.

Deltagere på samme distance starter samtidig, ruterne vil være offentliggjort senest en uge før løbet. 

Alle deltagere må acceptere, at der bliver offentliggjort en deltagerliste samt en resultatliste, som vil være tilgængelige på vores hjemmeside www.teamførslevmotion.dk. Deltagerlisten bliver løbende redigeret efterhånden som tilmeldinger kommer ind, og resultatlisten vil komme på hjemmesiden senest 5 dage efter at løbet er afholdt.


Billeder fra arrangementerne vil også blive offentliggjort på hjemmesiden og sociale medier.


Når du tilmelder dig, accepterer du at løbet foregår på eget ansvar. Alle færdselsregler skal overholdes og der må ikke smides affald i naturen.

Der vil være depot efter første runde på 10,6 km på halvmaratondistancen. Samme sted for maratondistancen, da runden løbes 4 gange og start/mål området derfor er efter 10,6 km.

Hvis der er betalt for medalje (dette er valgfrit)  så vil denne blive overrakt, når løbet er gennemført og tiden er noteret i logbogen.


Vi ønsker at løbene kan tælle med i klub100 halvmaraton. Dette kræver at vi overholder ovenstående betingelser samt, at der stiller mindst 5 deltagere til start med intention om at gennemføre et halvmaraton og mindst 3 af dem gennemfører distancen på 21,0975 km. Hvis løbet har en tidsgrænse, skal denne være overholdt. Walk halvmaraton tæller også med i regnskabet til klub 100.  Tidsgrænsen er 5 timer fra første start på dagen, dog med undtagelse hvis der er maraton, så er det 6 timer fra første start.


Disse regler gælder også for klub100 maraton. Dette kræver at vi overholder ovenstående betingelser samt, at der stiller mindst 3 deltagere til start med intention om at gennemføre et maraton, og mindst 3 skal gennemfører distancen på 42,195 km. Hvis løbet har en tidsgrænse, skal denne være overholdt. Hos Team Førslev Motion, skal mindst 5 være tilmeldt, senest 3 dage før start, ellers afholder vi ikke maraton distancen. Tidsgrænse på maraton max 6 timer.


Børn er meget velkommen til vores løb, dog forlanger vi at børn under 12 år, er i følgeskab med en voksen på hele ruten. Ellers er det forældrenes eget ansvar. Børn under 10 år, må ikke deltage uden en voksen, som følger med på hele ruten.


Deltagergebyr skal betales ved tilmelding. Hvis man bliver forhindret i at deltage, bedes man melde afbud senest 24 timer før via sms til Karina på 42448154. Hvis man bliver forhindret, og melder afbud, kan deltagergebyr overføres til næstkommend løb, eller til en anden person. Man kan altid ændre distance frem til start. Beløb refunderes ikke.

Fra 1. januar 2024 overfører vi kun til næstkommende løb og kun hvis prisen er den samme. Har man heller ikke mulighed for at deltage der, eller overdrage til anden person, vil deltagergebyr overføres til det pågældende løbes velgørende formål.


Her finder du vores 3 faste ruter:

10 km (10,6 km) rute:

Opmålt af autoriseret opmåler.

Hele ruten er på asfalterede veje.

Man løber/går ud af Førslev, ad Førselv Skolevej, over Ringstedvej (obs på trafikken) hold til venstre ad Kagstrupvej mod Kagstrup. Ved gadekæret (væskedepot) i Kagstrup følger man vejen til venstre, som bliver til Eskildstrupvej. Følg Eskildstrupvej hele vejen til den krydser Haslevvej. Over vejen ved Sneslev kirke (obs på trafikken)(væskedepot) Løb/gå til venstre og følg den asfalterede cykelsti på Haslevvej, videre på Ringstedvej til man kommer tilbage mod Førslev. Drej til højre af Mejerivej, følg vejen mod venstre af Præstegårdsvej tilbage til Dyssevej.

Ruten er med et par mindre bakker undervejs.

Halvmarathon 21,1 km (21,2 km) 

10 km ruten løbes 2 gange.

Der er depot ved Dyssevej, som er start, passeres halvvejs og i mål. Samt væskedepot 1 - 2 steder på ruten afhænging af årstid/tempetatur.

Marathon 42,195 km (42,4 km) 

10 km ruten løbes 4 gange.

Der er depot ved Dyssevej, som er start, og passeres 3 gange samt er mål. + væskedepot 1 - 2 steder på ruten afhænging af vejr/temperatur.

5 km (5,7 km) rute :

Hele ruten er på asfalterede veje. Næsten flad rute, god til PR.

Fra Dyssevej til højre af Præstegårdsvej, følges til Mejerivej. Til venstre af Ringstedvej på den asfalterede cykelsti, som følges til 1. vej på venstre hånd Ellegårdsvej. Fortsæt af Ellegårdsvej til t-kryds, og drej til venstre ad Førslev Møllevej. Lige ud til t-kryds, drej til venstre af Førslev Bygade. Herefter kommer mål til højre på Dyssevej.1 mile (1,6 km) "børnerute" :

Obs børn under 12 år skal følges med en voksen !

Fra Dyssevej drejer man til venstre af Førslev Bygade, og kort her efter til højre af Førslev Møllevej. Ud af Førselv Møllevej, op til folden hvor der ofte går heste. Lige efter hestefolden drejer man til højre af græsstien, langs folden, ned til grusstien og til højre på Førslev Enghave. Følg vejen lige ud på Førslev Bygade, til Præstegårdsvej. Drej til højre, og kort efter til venstre på Dyssevej og i mål. 


10,6 km rute

Hurtigste tider på halvmaraton distancen:


2024:

17/3 - Jesper Christensen 1.23.56


2023:

19/3 - Amanda Mønsted Nielsen 1.18.44


2022:

11/9 - Kenneth Kirkeby 1.22.51 5,7 km rute

1,8 km rute

Para-deltager.  

(tilføjet 3/9 - 2023)


Team Førslev Motion er for alle, og du er velkommen til både at gå, løbe og deltage i kørestol, racerunner eller andet.


Der er ikke særlige para-heats men du/I er meget velkommen i samme start som de andre.


Har du en ledsager med, følger vedkommende med gratis ved fremvisning af ledsagerkort på løbsdagen. Ledsager skal være fyldt 18 år. Vi beder jeg om, at I begge tilmelder jer af hensyn til samlede deltager antal. Hvis ledsager ønsker medalje koster det 75 kr. 


Vores normale ruter på 5, 10, halv -og hel maraton er på asfalt hele veje. Nemt for Racerunner.

Vi har mange parkerings mulighedder tæt på start/mål området. (dog græs på parkeringspladsen og grus/sten på gårdspladsen, men Dyssevej er asfalteret.